Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Från valberedningen: några poster att fylla

Läs det senaste från valberedningen, där det finns önskemål om skyndsamma namnförslag.

 

Vi har fått ett sent avhopp från styrelsen och behöver göra ett fyllnadsval på ett år efter Evelina Biel. Vi måste ha namnförslag snarast.
Eftersom vi var nöjda i det brev vi skickade ut i juli och det har varit semestrar och annat så kan det vara en förklaring till att vi inte har fått in några förslag. Men nu är det bråttom och det är en viktig position i styrelsen som ska fyllas. Även en jurist till disciplinnämnden och en ledamot till Beslutsnämnden behövs.

Valberedningsarbetet inför årsmötet 2023 den 24 september
Valberedningen har haft dialog med alla aktiva inom styrelsen och även med tjänstemän, som har roller i styrelsen. Vi har dessutom varit med på ett par möten och lyssnat på diskussionerna i styrelsen. Det är glädjande att konstatera att vi har en styrelse som verkar fungera väldigt bra och med människor i densamma som trivs tillsammans.
Detta gör att vårt arbete i år troligen kommer att bli ganska enkelt, även om det finns någon/några personer, som eventuellt funderar över sin framtid och om tiden finns. Dessutom har vi uppdrag att bemanna Besluts- och Disciplinnämnderna och där har vi några som aviserat sin avgång.

Som tidigare år ber vi er alla inkomma med lämpliga namnförslag på personer som är intresserade av styrelsearbetet eller att delta i någon av nämnderna.

Skicka era namnförslag till Roger Johansson på mailadress netsojor@gmail.com.

Kom också ihåg att boka in 23 och 24 september 2023 för verksamhetskonferens och årsmöte. Distriktsindelningen kommer att vara en viktig fråga på verksamhetskonferensen för alla våra distrikt.

Vi ses på årsmötet!

Med vänlig hälsning

Valberedningen, Svenska Badmintonförbundet

Publicerad: 2023-08-18

Senast uppdaterad: 2023-08-18

Sponsorer