Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet
En bild

Trygg idrott

Inom idrottsrörelsen, och inom Badminton Sweden, råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Vi rekommenderar att läsa Riksidrottsförbundets samlade information om Trygg idrott Länk till annan webbplats.. Här finns bland annat information om visselblåsarfunktion och hur du kommer i kontakt med Idrottsombundsmannen vid eventuella missförhållanden.

Det finns hjälp att få om något har hänt

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få. Via Visselblåsartjänsten når du RF:s Idrottsombudsman, om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö.
Agera när någon bryter mot värdegrunden Länk till annan webbplats.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.
Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Länk till annan webbplats.

Uppvisande av begränsat registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Riktlinjer Registerutdrag Svenska Badmintonförbundet. Pdf, 126.4 kB.

FN:s barnkonvention

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige vilket innebär att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen och badmintonsporten?
Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badminton Vill

Här finner du Badminton Swedens värdegrundsdokument Badminton Vill Pdf, 8.8 MB.. Badminton Vill är en utveckling av idrottens idéprogram Idrotten Vill med badmintonens specifika förutsättningar.

Idrottens uppförandekod

För att tydliggöra förväntningar och för att beskriva önskat beteende har idrottsrörelsen en egen uppförandekod, en anvisning till RF:s stadgar och dess värdegrund. Där finns mer om vad som ska utmärka ledares och individers förhållningssätt och etiska grundsyn.

Idrottsrörelsens uppförandekod – anvisning till värdegrunden (pdf) Länk till annan webbplats.

Suicide Zero

Suicide Zero är en organisation som vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Varje självmord är ett för mycket.

Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har tankar på att ta sitt liv eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt!
Här hittar du kunskap, tips och råd.
https://www.vagafragapocket.se/ Länk till annan webbplats.
https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/ Länk till annan webbplats.
https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad Länk till annan webbplats.

Larma vid kris

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. När en möjlig krissituation upptäcks av en anställd eller ideellt engagerad inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas. Larma hellre en gång för mycket!
Läs mer här.

Badminton Sweden's diskrimineringsplan

Strategisk målsättning:
Alla föreningar erbjuder attraktiv badmintonverksamhet för spelare oavsett ålder, kön, spelnivå, bakgrund. Alla som spelar badminton regelbundet tillhör en förening.

Effektmål 2025:
• Spelare i alla åldrar och med olika ambitionsnivåer upplever att badminton är en attraktiv idrott och väljer att bli medlemmar i våra föreningar.
• Våra föreningar, distrikt och förbund erbjuder goda och utvecklande miljöer där våra ungdomar stannar kvar i badminton i någon form under ungdomsåren upp till vuxen ålder och där ledare, tränare och funktionärer väljer att stanna kvar i badmintonverksamheten.
• Föreningar i hela landet erbjuder parabadminton i sin verksamhet, för spelare oavsett ålder och nivå.
• Våra föreningar har minst 40 % kvinnor som är aktiva i föreningen, som spelare, ledare, tränare, funktionärer, eller i rollen som organisationsledare.
• Svenska Badmintonförbundet har minst 40 % kvinnor i styrelse, valberedning, i styrgrupper, och engagerade som tränare och utbildare.
Läs mer i dokumentet Pdf, 178.1 kB..

Mer läsning

Idrottsforskning.se har flera läsvärda artiklar som berör ämnet trygg idrott.
Trygga unga en förutsättning för framgångsrika idrottskarriärer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ledarstilen som får ungdomar att växa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler artiklar om ledarskap finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finns även sju rekommendationer Länk till annan webbplats. som kan hjälpa ledare och ansvariga att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten.

Sponsorer