Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Historia

Badmintonsporten kan spåra sina anor långt tillbaka. Lek och spel med olika sorters fjäderbollar förekom för över tusen år sedan i Kina, Japan och Indien och även bland Syd- och Nordamerikas indianfolk. Tanken att sätta fjädrar i bollen och på så sätt göra flykten långsammare tycks ha uppstått i olika delar av världen utan inbördes inverkan. De äldsta kända fjäderbollarna var dubbelt så stora och tunga som dagens.

En europeisk föregångare till dagens badminton är jeu de paume, som utvecklades i franska och italienska kloster på 1100-talet. I detta spel slog motståndarna en boll emellan sig med sig med hjälp av handflatan (paume på franska). På 1400-talet infördes i detta spel särskilda racketar. Under de följande århundradena byggdes det bollhus i stora delar av Europa, där de som hade råd kunde utöva bollspel. De racketar som användes på 1600- och 1700-talen hade lädertäckt skaft och ett nästan cirkelrunt huvud. Istället för senor täcktes huvudet ofta av pergament, vilket fick racketen att likna en tamburin med käpp.

Badminton i sin moderna form har dock framför allt utvecklats ur racketspelet poona, som brittiska officerare kom i kontakt med i Indien på 1860-talet och förde med sig hem till Storbritannien. Där blev hertigen av Beaufort en anhängare och spelet utövades flitigt på hans egendom Badminton House. Snart var spelet känt som bara badminton. 1887 fick sporten de regler som i huvudsak gäller än idag.

1934 bildade nio nationer det det internationella badmintonförbundet IBF (numera BWF). Det svenska förbundet bildades två år senare och blev medlem i BWF 1937. Sporten är idag störst i Asien, där särskilt Kina och Indonesien är starka. Bland de europeiska länderna är Danmark och England framgångsrika badmintonnationer.

Sponsorer